Korporativne vijesti

Obustava rada postrojenja Urea

U vremenu od 15. studenog do 20. studenog 2023. uslijedit će planska obustava rada postrojenja za proizvodnju Uree u Proizvodnji gnojiva  Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak