Korporativne vijesti

Start postrojenja DUKI 1 - linija 200

Danas, 7. rujna 2023. godine, uslijedit će start postrojenja za proizvodnju Dušične kiseline 1 – linija 200 u Proizvodnji gnojiva  Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak