Korporativne vijesti

POKRETANJE POSTROJENJA DUŠIČNA KISELINA 1

Danas će započeti s radom Postrojenje za proizvodnju Dušične kiseline - 1 u PC Proizvodnja gnojiva. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti može se očekivati uobičajena neizbježna pojava kratkotrajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak. Iako se ne očekuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti kakvoća zraka će se intenzivno nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak