Korporativne vijesti

Usmeno javno nadmetanje (treći krug)

Komisija za javne dražbe Petrokemije d.d. Kutina objavljuje da će se dana 17. prosinca 2021. (petak) u 12 sati u ul. F. K. Frankopana 2A (u dvorištu) održati prodaja rashodovanih sredstava usmenim javnim nadmetanjem i to:

  1. VILIČAR "MANITOU", TIP: MC 50 T, inv. broj B-1 152, god. proizvodnje 2003., po početnoj cijeni od 25.000,00 kn
  2. VILIČAR "NISSAN" FGD02E705995, inv. broj B-1 168, god. proizvodnje 2006., po početnoj cijeni od 10.000,00 kn
  3. TRAKTOR "TOMO VINKOVIĆ", TV-730, S KABINOM, inv. broj P-2 53, god. proizvodnje 1978., po početnoj cijeni od 7.500,00 kn

Predmetna sredstva prodaje mogu se razgledavati na dan prodaje u vremenu od 10 do 11 sati, a osoba za kontakt je Miroslav Lončarić, mob. 091/317-5178.

Osobe koje žele sudjelovati u postupku prodaje dužne su dan prije početka prodaje uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 posto početne cijene predmeta prodaje na žiro račun Petrokemije d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, IBAN: HR4523400091100121912 s naznakom „Jamčevina za dražbu“, te s uplatnicom doći na dražbu. Troškove odvoza i porez na dodanu vrijednost snosi kupac.

Osobe koje će sudjelovati u procesu dražbe dužne su se pridržavati svih epidemioloških mjera tijekom dražbe što između ostalog uključuje obvezno nošenje zaštitnih maski te održavanje socijalne distance od minimalno 2 metra. U slučaju nepridržavanja epidemioloških mjera predstavnici Petrokemije d.d. su ovlašteni udaljiti prekršitelje, i u slučaju potrebe prekinuti dražbovni proces.

Dokumenti za preuzimanjePovratak