Korporativne vijesti

Usmeno javno nadmetanje

Komisija za javne dražbe Petrokemije d.d. objavljuje da će se dana 23. studenoga 2021. (utorak) u 12 sati u ul. F.K. Frankopana 2A održati prodaja rashodovanih sredstava usmenim javnim nadmetanjem i to:

  1. viličar „Manitou“, tip: MC 50 T, inv. broj B-1 152, god. proizvodnje 2003., po početnoj cijeni od 55.000 kn
  2. viličar „Nissan“, FGD02E705995, inv. broj B-1 168, god. proizvodnje 2006., po početnoj cijeni od 25.000 kn
  3. traktor „Tomo Vinković“, TV – 730, s kabinom, inv.broj P-2 53, god. proizvodnje 1978., po početnoj cijeni od 15.000 kn

 

Predmetna sredstva prodaje mogu se razgledati na dan prodaje od 9 do 11 sati, a osoba za kontakt je Miroslav Lončarić (091 317 51 78).

 

Osobe koje žele sudjelovati u postupku prodaje dužne su dan prije početka uplatiti jamčevinu (10 posto od početne cijene) na žiro račun Petrokemije d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, IBAN: HR4523400091100121912 s naznakom „Jamčevina za dražbu“, i s uplatnicom doći na dražbu. Troškove odvoza i PDV snosi kupac.

Osobe koje će sudjelovati u procesu dražbe dužne su pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera, što uključuje obvezno nošenje zaštitnih maski i održavanje distance od najmanje 2 metra.

 

U slučaju nepridržavanja epidemioloških mjera predstavnici Petrokemije d.d. su ovlašteni udaljiti prekršitelje, te u slučaju potrebe prekinuti dražbovni proces.

Dokumenti za preuzimanjePovratak