Korporativne vijesti

Obavijest o obustavi rada Urea 2 i Amonijak

Danas (22. rujna 2021.) će uslijediti obustava rada postrojenja za proizvodnju Urea 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d., nakon čega slijedi obustava Postrojenja za proizvodnju amonijaka. Navedena obustava oba postrojenja će trajati do ponedjeljka, 27. rujna 2021.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

 

Dokumenti za preuzimanjePovratak