Korporativne vijesti

OBAVIJEST O POKRETANJU PROIZVODNJE

Danas, 22. prosinca, nakon jednomjesečnog zastoja započeti će s radom Postrojenje za proizvodnju dušične kiseline (Dušična kiselina 2) u PC Proizvodnja gnojiva. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti može se očekivati uobičajena neizbježna pojava kratkotrajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak. Iako se ne očekuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti kakvoća zraka će se intenzivno nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak