Korporativne vijesti

Usmeno javno nadmetanje i prodaja neposrednom pogodbom (drugi krug)

Komisija za javne dražbe Petrokemije d.d. Kutina objavljuje da će se dana 11. ožujka 2021. godine (četvrtak) u 12 sati u ul. F. K. Frankopana 2A (u dvorištu) održati prodaja rashodovanih sredstava usmenim javnim nadmetanjem te neposrednom pogodbom i to:

 1. Osobno vozilo Škoda Fabia Classic 1.4, br. šas. TMBPB16Y033780340, inv. broj B-2 353, godina proizvodnje 2003., po početnoj cijeni od 4.000,00 kn.
 2. Osobno vozilo Škoda Fabia Classic 1.4, br. šas. TMBPB16Y733760148, inv. broj B-2 354, godina proizvodnje 2003., po početnoj cijeni od 4.000,00 kn.
 3. Osobno vozilo Škoda Combi Ambiente 1.4 TDI, br. šas. TMBHJ46Y874182053, inv. broj B-2 382, godina proizvodnje 2007., po početnoj cijeni od 4.500,00 kn
 4. Traktor „TV-319 K“ s ralicom, inv. br. P-2 51, god. proizvodnje 1989., po početnoj cijeni od 13.000,00 kn
 5. Kosilica Beefy Diesel Kubota 20,5 HP Grillo 150 cm, inv. br. P-2 81, god. proizvodnje 2007., po početnoj cijeni od 12.000,00 kn
 6. Priključak traktorski malčer Gramip Tip GS 50-180, inv. br. P-2 96, god. proizvodnje 2014., po početnoj cijeni od 4.000,00 kn
 7. Malčer s bočnim pomakom GD 50-160, inv.br. P-2 95, god. proizvodnje 2012., po početnoj cijeni od 2.500,00 kn
 8. Bušilica stolna MC B-15, br.1969, sa steznom glavom TIP 1-16, inv.br. N-2 143, godina proizvodnje 1976., po početnoj cijeni od 2.500,00 kn
 9. Okretač i sakupljač sijena, inv. br. P-2 24, god. proizvodnje 1977., po početnoj cijeni od 750,00 kn
 10. Rasipač soli Tip TP-4, inv. br. P-2 40, god. proizvodnje 1985., po početnoj cijeni od 1.000,00 kn
 11. Rasipač soli Tip TP-4, inv. br. P-2 58, god. proizvodnje 1989., po početnoj cijeni od 1.000,00 kn
 12. Daska za planiranje, inv. br. P-2 50, god. proizvodnje 1985., po početnoj cijeni od 800,00 kn
 13. Kosilica „Bertolini“ Tip 124-D, inv. br. P-2 66, god. proizvodnje 1993., po početnoj cijeni od 800,00 kn
 14. Rotaciona kosilica „Uniroto GD-4D“, inv. br. P-2 94, god. proizvodnje 2012., po početnoj cijeni od 750,00 kn

Predmetna sredstva od rednog broja 1 do 6 prodaju se putem usmenog javnog nadmetanja, a sredstva od rednog broja 7 do 14 prodaju se neposrednom pogodbom.

Predmetna sredstva prodaje mogu se razgledavati na dan prodaje u vremenu od 9 do 11 sati, a osobe za kontakt su Branko Lilovac mob. 099/317-5118 i Zoran Basara  mob. 099/232-7979.

Osobe koje žele sudjelovati u postupku prodaje dužne su dan prije početka prodaje uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 posto početne cijene predmeta prodaje na žiro račun Petrokemije d.d. Kutina, Aleja Vukovar 4, IBAN: HR4523400091100121912 s naznakom „Jamčevina za dražbu“ te sa uplatnicom doći na dražbu. Troškove odvoza i porez na dodanu vrijednost snosi kupac.

Osobe koje će sudjelovati u procesu dražbe dužne su se pridržavati svih epidemioloških mjera tijekom dražbe što između ostalog uključuje obvezatno nošenje zaštitnih maski te održavanje socijalne distance od minimalno 2 metra. U slučaju nepridržavanja epidemioloških mjera, predstavnici Petrokemije d.d. su ovlašteni udaljiti prekršitelje te u slučaju potrebe prekinuti dražbu.

Dokumenti za preuzimanjePovratak