Korporativne vijesti

PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU U 2008. GODINI

Nadzorni odbor Petrokemije razmotrio je i usvojio izvješće o poslovanju tvrtke u 2008. godini. «Prošla godina bila je vrlo turbulentna i teška, a karakteriziralo ju je enormno povećanje cijena sirovina. Ne pamti se nešto slično u 40 godina povijesti proizvodnje gnojiva u Kutini. Ipak, bila je to za nas druga godina za redom s pozitivnim poslovanjem», istaknuo je predsjednik Uprave Boris Mesarić. Tvrtka je ostvarila dobit od 56, 4 milijuna kuna, te ukupne prihode 5, 7 posto veće od plana, kao rezultat većih ostvarenih prodajnih cijena u izvozu. Važno je istaknuti kako je Petrokemija, bez obzira na sve poteškoće, u 2008. investirala u modernizaciju svojih postrojenja i u ekološke investicije 71, 9 milijuna kuna.«Rad Uprave u 2008. godini ocjenjujemo uspješnim, jer je u vrlo složenim uvjetima poslovanja ostvarila značajna postignuća, što se prije svega očituje u pozitivnom financijskom poslovanju, financijskoj stabilnosti, te ostvarenju plana značajnih pokazatelja poslovanja. Ostvarena je zavidna razina socijalne osjetljivosti i korektna suradnja sa sindikatima i radničkim vijećem», naglasio je Željko Nenadić, predsjednik NO Petrokemije. Jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća tvrtke za 2008. godinu. «Financijski izvještaji daju realan i objektivan prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2008. godine, te njegove financijske uspješnosti i njegovih novčanih tijekova», zaključak je ovlaštenog revizora.Osvrnuvši se na godinu koja je pred nama predsjednik Uprave kazao je kako je situacija izuzetno složena, i kako Petrokemija u velikoj mjeri osjeća posljedice svjetske ekonomske krize. Situacija u poljoprivredi je generalno teška, osjeća se pad potrošnje, dodao je, i nije isključena niti revizija plana poslovanja. «Strateški nam je cilj preživjeti 2009. godinu. To znači očuvati radna mjesta, ostvariti pozitivan financijski rezultat, iako to u uvjetima globalne krize neće biti lako, te održati korektne odnose s kupcima, dobavljačima i bankama koje nas prate», zaključio je Mesarić.   

Dokumenti za preuzimanje



Povratak