Korporativne vijesti

Obavijest o početku remonta

U vremenu od 24. do 28. prosinca 2020. uslijedit će obustava rada postrojenja za proizvodnju u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d., zbog planiranog godišnjeg remonta proizvodnih pogona.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak