Korporativne vijesti

Obavijest o obustavi rada postrojenja DUKI 1

Danas (10. studenoga 2020.) u večernjim satima uslijedit će obustava rada Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, linija 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja  ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak