Korporativne vijesti

KREĆE DUŠIČNA KISELINA 1

Sutra, 22. ožujka, započeti će s radom Postrojenje za proizvodnju dušične kiseline (Dušična kiselina 1) u PC Proizvodnja gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti može se očekivati uobičajena neizbježna pojava kratkotrajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak. Iako se ne očekuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti kakvoća zraka će se intenzivno nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.  

Dokumenti za preuzimanje



Povratak