Korporativne vijesti

POTPISAN UGOVOR ZA ISPORUKU PLINA

Petrokemija d.d. potpisala je jučer dvogodišnji ugovor za isporuku prirodnog plina s tvrtkom Prirodni plin d.o.o., članicom INA grupe. Ugovor osigurava isporuku 650 milijuna kubnih metara prirodnog plina godišnje u 2012. i u 2013., što je na razini dosadašnjih godina. U ime Prirodnog plina ugovor je potpisala Davorka Tancer, direktorica tvrtke, a u ime Petrokemije Josip Jagušt, predsjednik Uprave, i Nenad Marinović, član Uprave tvrtke. Postignuti uvjeti ocijenjeni su kao zadovoljavajući za obje strane. Ugovorom je predviđena realizacija remonta u Petrokemiji u siječnju mjesecu 2012. i 2013. godine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak