Korporativne vijesti

Obavijest o dopremi gline

Na Postrojenju za proizvodnju glinarskih proizvoda, dodataka stočnoj hrani i tekućih gnojiva, u okviru Petrokemije d.d. i na lokaciji Sisačka ulica 24, u razdoblju od 21. do 24. listopada 2019. odvijat će se radovi na dopremi bentonitne gline.

Prema planu,  previđena je doprema 3.300 tona bentonitne gline kroz četiri radna dana iz luke Rijeke kamionskim prijevozom, koja će biti deponirana pomoću utovarivača u skladište postrojenja.

Predviđeni radovi na dopremi gline odvijat će se u vremenu od 6 do 22 sata, pri čemu se očekuje intenzitet buke s postrojenja veći od uobičajenog.

Dokumenti za preuzimanjePovratak