Korporativne vijesti

Obavijest o obustavi Postrojenja za proizvodnju Uree 2

U nedjelju 25. kolovoza 2019. će uslijediti obustava Postrojenja za proizvodnju Uree 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

 

Dokumenti za preuzimanje



Povratak