Korporativne vijesti

PREDAVANJE U HAZU

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u okviru godišnje skupštine Sekcije za petrokemiju Znanstvenog vijeća za naftu, naši djelatnici predstavili su jučer stanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša na postrojenjima Amonijak 2 i Energana. Temu «Energetska učinkovitost i zaštita okoliša u procesima anorganske petrokemije», grupe autora Stjepan Leaković, Grozdana Avirović, Ile Bagarić, Renato Kamenski, predavanjem je predstavio dr. sc. Stjepan Leaković, povjerenik Uprave naše tvrtke za kvaliteti i SUO.Prikazani su rezultati realiziranih projekata na postrojenju Amonijak 2, kao što su rekonstrukcija sinteznog reaktora 105-D i zamjena katalizatora, rekonstrukcija predgrijača napojne kotlovske vode 123-C, rekonstrukcija sinteznog kompresora 103-J, te izdvajanje amonijaka i vodika iz otpadnih plinova s visokotlačnog dijela sinteze amonijaka. Prikazani su također i novi projekti koji su pripremljeni u postupku ishođenja tzv. Okolišne dozvole, a to su izdvajanje amonijaka iz niskotlačnog dijela sinteze, stripiranje amonijaka iz procesnog kondenzata niskotlačnom parom i ugradnja DeNOx plamenika.Na postrojenju Energana također se planiraju ugraditi DeNOx plamenici na sva tri kotla za proizvodnju visokotlačne pare, čime bi i na tom postrojenju postigli smanjenje emisije NOx plinova kako to zahtjeva tzv. Okolišna dozvola, istaknuo je Leaković. Budući da je prirodni plin sirovina i energent naših procesa anorganske petrokemije, dobili smo podršku Sekcije za petrokemiju pri HAZU u nastojanju ostvarivanja boljih uvjeta u poslovanju s prirodnim plinom.

Dokumenti za preuzimanjePovratak