Korporativne vijesti

ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Jučer je održana Glavna skupština Petrokemije d.d., koja je upoznata s godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu, nakon što su ih potvrdili Uprava tvrtke i Nadzorni odbor, zatim s izvješćem Uprave o stanju Društva, te s izvješćem Nadzornog odbora za 2010. godinu. Glavna skupština prihvatila je odluku o pokriću gubitka za 2010. godinu, kao i odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Također je izglasana i odluka o visini i načinu obračuna nagrade članovima Nadzornog odbora, te odluka o imenovanju revizora Petrokemije d.d. za 2011. godinu.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak