Korporativne vijesti

Start proizvodnje na postrojenju DUKI 1

Danas (21. ožujka 2019.) u večernjim satima uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline – DUKI 1, Linija 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.

Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak