Korporativne vijesti

OBAVIJEST O ZAUSTAVLJANJU POSTROJENJA

U okviru priprema za redoviti remont postrojenja za proizvodnju gnojiva od 29. prosinca 2010. do 3. siječnja 2011. Petrokemija d.d. će pristupiti obustavi rada proizvodnih pogona. Ove aktivnosti su neizbježno, ali kratkotrajno popraćene povećanom razinom buke i emisijama u zrak. Ne očekuju se pojave prekoračenja graničnih, tolerantnih, a niti kritičnih vrijednosti koncentracija onečišćujuće tvari u zraku kutinskog područja, što će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne i državne mjerne mreže. Moguće je da će se povremeno u pojedinim dijelovima obližnjeg naselja javljati nešto naglašenija buka ovisno o meteorološkim uvjetima.

Dokumenti za preuzimanjePovratak