Korporativne vijesti

PETROKEMIJA D.D. USPJEŠNO ODGOVORILA ZAHTJEVIMA UREDBE REACH

Petrokemija d.d. izvršila je registraciju kemijskih tvari u svojim proizvodima prema zahtjevima Uredbe EC No. 1907 / 2006 (tzv. REACH Uredba) i prema svim ostalim direktivama Europske Unije vezanim za REACH Uredbu. Proces registracije službeno je završen nakon što je Petrokemija primila potvrde Europske kemijske agencije (ECHA) o prihvaćanju svih prijavljenih registracijskih dosjea, tj. o uspješno provedenoj registraciji u skladu s odredbama Uredbe REACH. Plod je to dvogodišnjeg intenzivnog rada na pripremi registracijskih dosjea za tvari koje čine tehničke kemikalije vlastite proizvodnje, kao i za tvari koje se nalaze u sastavu jednostavnih i kompleksnih gnojiva vlastite proizvodnje.REACH Uredba zahtijeva da proizvođači kemijskih tvari u EU i uvoznici tih tvari u EU provedu registraciju istih pri Europskoj kemijskoj agenciji. Krajnji rokovi za registraciju koje propisuje Uredba REACH ovise o prirodi registriranih tvari i godišnjoj količini u kojoj se one plasiraju na EU tržište. Tako je za tvari koje se plasiraju na to tržište u količinama većim od 1000 tona godišnje propisana Registracija kemijskih tvari do 1. prosinca 2010. S obzirom da su količine mineralnih gnojiva i tehničkih kemikalija koje naša tvrtka godišnje izvozi na područje EU znatno veće od 1000 tona, registracija kemijskih tvari u proizvodima do navedenog datuma  bio je nužan uvjet za kontinuiran izvoz proizvoda Petrokemije d.d. u zemlje EU nakon toga roka. Svrha Uredbe REACH (i s njom povezanih propisa iz područja europske kemijske legislative) jest osiguranje višeg stupnja zaštite ljudskog zdravlja i okoliša kao i slobodno kretanje (kemijskih) tvari na EU tržištu uz istovremeno povećanje konkurentnosti i inovativnosti. Ove krajnje ciljeve REACH procesa Agencija ECHA ostvaruje u partnerskom odnosu sa svim čimbenicima u sustavu proizvodnje i plasmana kemikalija i kemijskih proizvoda na EU tržištu; od proizvođača i uvoznika do krajnjih korisnika.Uspješan završetak registracijskog procesa obavezuje i Petrokemiju d.d. na intenzivnu i konstantnu suradnju sa Agencijom ECHA u REACH procesu koji se profilirao kao trajni regulator proizvodnje, plasmana i korištenja svih kemikalija i kemijskih proizvoda u EU. Trenutno tvrtka suradnju sa Agencijom ostvaruje posredstvom ovlaštenog Jedinstvenog zastupnika za registraciju, a prijemom RH u punopravno članstvo u Uniji Petrokemija d.d. i formalno će biti uključena u sustav nadzora Europske kemijske agencije, ali i hrvatskih nadzornih tijela za kontrolu koja će ovlastiti Agencija ECHA.Registracija kemijskih tvari u proizvodima Petrokemiji d.d. osigurava kontinuirano prisustvo na tržištu EU, a ispunjavanje svih propisa koji proizlaze iz Uredbe REACH i s njom povezanih direktiva kemijskog zakonodavstva garancija su da se udovoljava  svim kriterijima u domeni zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i nadzora kretanja i primjene kemikalija i kemijskih proizvoda u Europskoj Uniji.Europska kemijska agencija, koja ima sjedište u Finskoj, pohranjuje i sistematizira sve podatke dobivene putem prijavljenih registracijskih dosjea, što će omogućiti dostupnost podataka o načinu i intenzitetu djelovanja kemikalija na ljudsko zdravlje i okoliš stručnjacima i javnosti. Pri tome se pred industriju i uvoznike postavlja kontinuiran zadatak sistematiziranog praćenja i predočenja svih relevantnih sigurnosnih informacija o kemikalijama, kako bi se postigla razina kontrole opasnosti i rizika koju postavljaju propisi vezani za REACH.

Dokumenti za preuzimanjePovratak