Korporativne vijesti

OBAVIJEST O ZAUSTAVLJANJU RADA POSTROJENJA

U sklopu aktivnosti priprema za redoviti remont postrojenja za proizvodnju gnojiva dana 28. prosinca 2009. pristupit će se obustavi rada Postrojenja za proizvodnju Ureje, 29. prosinca Postrojenja za proizvodnju amonijaka, a do 3. siječnja 2010. uslijedit će potpuno zaustavljanje rada i ostalih proizvodnih pogona. Ove aktivnosti su neizbježno, ali kratkotrajno, popraćene povećanom razinom buke i emisijama u zrak. Ne očekuju se pojave prekoračenja graničnih, tolerantnih, a niti kritičnih vrijednosti koncentracija onečišćujuće tvari u zraku kutinskog područja, što će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne i državne mjerne mreže. Moguće je da će se povremeno u pojedinim dijelovima obližnjeg naselja javljati nešto naglašenija buka, ovisno o meteorološkim uvjetima.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak