Korporativne vijesti

U PRVA TRI MJESECA OSTVAREN GUBITAK OD 28, 7 MILIJUNA KUNA

Nadzorni odbor Petrokemije na svojoj je jučerašnjoj sjednici ponovno raspravljao o potpisivanju dugoročnog ugovora za plin s Inom. Osnovna stvar na koju pri tome moramo obratiti pažnju je pitanje dovoljnih količina plina, istaknuo je predsjednik Uprave Boris Mesarić. Radi se o 650 milijuna kubika plina godišnje. Što se cijena tiče primjenjivat će se formula za izračun, i u roku od tri godine one će doći na nivo svjetskih cijena plina. Nadzorni odbor dao je suglasnost Upravi da potpiše ugovor s Inom, ako u njemu bude zadovoljen uvjet o dovoljnim količinama plina. Na dnevnom redu bilo je i izvješće o poslovanju tvrtke u prva tri mjeseca 2008. godine. U tom je razdoblju Petrokemija ostvarila gubitak od 28, 7 milijuna kuna. Gubitak je nastao kao posljedica poremećaja ulazno – izlaznih cijena na svjetskom tržištu, a dijelom je i rezultat nedovoljnog rasta cijena gnojiva na domaćem tržištu. «Povećanjem cijena gnojiva na domaćem tržištu nismo uspjeli pokriti naše ulazne troškove», upozorio je Mesarić. Član Uprave i izvršni direktor za komercijalne poslove Nedjeljko Klopček dodao je kako je tržište toliko dinamično da se situacija mijenja iz sata u sat. «Čeka nas veliki dodatni udar», najavio je. Predsjednik Uprave istaknuo je kako će Petrokemija od 1. srpnja morati ponovno razgovarati o novim cijenama gnojiva, budući da tvrtka još uvijek nema ugovore za sirovine za treći kvartal ove godine. Najavljeno je da će se Glavna skupština Petrokemije d. d. održati u Kutini 3. srpnja.

Dokumenti za preuzimanjePovratak