Korporativne vijesti

ŽELJKO KLAUS NOVI PREDSJEDNIK NO PETROKEMIJE

Nadzorni odbor Petrokemije d. d. izvješten je u utorak kako su Željko Nenadić i Srećko Selanec, predsjednik i član NO, podnijeli ostavke na svoje dosadašnje dužnosti iz osobnih razloga. Za novog predsjednika NO Petrokemije d. d. izabran je Željko Klaus, dosadašnji zamjenik predsjednika, a za njegovog zamjenika Mihovil Barančić, član NO. Imenovani će dužnost predsjednika i zamjenika predsjednika obavljati do sjednice Glavne skupštine Društva na kojoj će se popuniti članstvo u Nadzornom odboru, te sjednice NO na kojoj će se izvršiti novi izbor.Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio revidirana financijska izvješća Društva za 2009. godinu. «Prema našem mišljenju, financijski izvještaji pružaju realan i objektivan prikaz financijskog položaja društva Petrokemija d. d. Kutina na dan 31. prosinca 2009. godine, te rezultate njezina poslovanja i njezine novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u RH», istaknula je Marija Gojčeta, ovlašteni revizor.«Nadzorni odbor ocjenjuje poslovanje Društva u 2009. u cjelini gledano ograničeno uspješnim, u datim kriznim okolnostima u okruženju, zbog ostvarenog gubitka u poslovanju. Ostvarenje plana proizvodnje i prodaje omeli su tržišni razlozi, pad potražnje i pad cijena gotovih proizvoda. Rad Uprave u 2009. ocjenjujemo uspješnim, jer je u vrlo složenim uvjetima poslovanja svojom stručnošću i zalaganjem ostvarila strateške ciljeve. To se prije svega očituje u održanju kontinuiteta proizvodnje i prodaje osnovnih proizvoda, očuvanju tržišta i zaposlenosti», istaknuo je u svom izvještaju za 2009. godinu Nadzorni odbor Petrokemije.

Dokumenti za preuzimanjePovratak