Korporativne vijesti

UZ SVJETSKI DAN VODA

Godinu 2010. u Petrokemiji d.d. možemo s pravom proglasiti godinom zaštite voda.Uporište za takvu tvrdnju nalazimo u sljedećem: Na postrojenju NPK 1 je u siječnju 2010. godine pušten u rad rekonstruirani sustav za pranje otpadnih plinova na reaktorskoj liniji. U sklopu ovog projekta otpadne vode Postrojenja NPK 1 zadržavaju se unutar postrojenja i vraćanja u proces proizvodnje gnojiva.Pored toga potrošnja otopine amonijevog nitrata nastalog obradom otpadnih voda ionskom izmjenom proširena je i na postrojenje AN/KAN 2. Zbog toga će se povećati broj radnih dana postrojenja za obradu otpadnih voda i smanjiti udio procesnih otpadnih voda u Lateralni kanal u naselju KRČ.Tome u prilog ide i podatak da je u veljači 2010. godine prosječna vrijednost ukupnog dušika u ispuštenoj otpadnoj vodi u Lateralnom kanalu naselja KRČ bila 32 mg/l, dok je u veljači 2009. godine bila 46 mg/l. U 2010. godini se planira realizirati projekt „Obrada bazičnog kondenzata postrojenja KAN 1 reverznom osmozom“.Tim projektom bi se smanjila koncentracija ukupnog dušika u procesnoj otpadnoj vodi koja s postrojenja KAN 1 ide na ionsku obradu.Zbog toga bi se povećala količina obrađene otpadne vode koja se vraća u sustav rashladne vode što bi utjecalo na smanjenje potrošnje sirove vode. Na postrojenju za Pripremu i distribuciju Voda 2 ostvaren je povrat vode od pranja pješčanih filtera.Na ovaj način će se smanjiti količina ispuštene otpadne vode i količina potrošene sirove vode. Osigurano je zadržavanje otpadne vode nakon pranja pješčanih filtera u prihvatnom bazenu. Nakon bistrenja voda se vraća u proces pripreme voda gdje zamjenjuje sirovu vodu.Na godišnjoj razini to će iznositi oko 10 posto.                                                                 Povjerenik Uprave za kvalitetu i SUO                                                                    Dr. sc. Stjepan Leaković 

Dokumenti za preuzimanjePovratak