Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Korporativne vijesti

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Petrokemija d.d. održala je 11. prosinca 2017. godine u sjedištu Društva, sjednicu Glavne skupštine na kojoj je bilo prisutno 3.737.769 glasova ili 87,14% od ukupno 4.290.393 glasova.

Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

 - Odluka o potpunom isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica Društva (točka 4. Dnevnog reda)

 - Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (točka 6. Dnevnog reda)

sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 30.10.2017. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru i odluka iz točke 5. Dnevnog reda prema protuprijedlogu iznesenom na Glavnoj skupštini – promjena samo u nazivu odluke:

 - umjesto Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala

 - novi naziv odluke glasi: Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala i o izmjenama Statuta.

Dokumenti za preuzimanjePovratak