Korporativne vijesti

UNATOČ KRIZI ULAGANJA U EKOLOGIJU

Nakon zimskog remonta postrojenja PC Proizvodnje gnojiva u normalnom su radu. Uz uobičajene remontne aktivnosti na postrojenjima Dušična kiselina 1 i NPK - 1 završene su i puštene u probni rad ekološke investicije smanjenja emisije štetnih plinova u atmosferu. Na postrojenju Dušična kiselina 1 ugrađena je jedinica za uklanjanje dušikovih oksida (NOx) iz otpadnih plinova, što je vidljivo jer iz dimnjaka postrojenja u normalnom radu više ne izlazi žuti dim. Ovom investicijom emisije dušikovih oksida pri redovnoj proizvodnji su svedene na razine koje se ostvaruju primjenom najbolje raspoloživih tehnika za postojeća postrojenja proizvodnje dušičnih kiselina, što je još jedan doprinos Petrokemije u poboljšanju kakvoće kutinskog zraka. Neizbježnih kratkotrajnih pojava povećanih emisija, tj. žutog dima iz ovog postrojenja, bit će od sada samo pri startu odnosno zaustavljanju proizvodnje.Na postrojenju NPK - 1 ugrađena je nova oprema za pranje kiselih i alkalnih otpadnih plinova sekcije reaktora. Ovom investicijom ostvarena je jedna od planiranih mjera iz Programa modernizacije Petrokemije d. d., s ciljem smanjenja emisije amonijaka, fluorida i dušikovih oksida u atmosferu, ali i udovoljavanja od ove godine pooštrenim graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari na tim ispustima. Realizacijom ovih projekata, vrijednih 20 milijuna kuna, Petrokemija je realizirala dvije obveze utvrđene u postupku priprema ishođenja «okolišne dozvole».  

Dokumenti za preuzimanjePovratak