Kontaktipregledaj sve kontakte
0800 647 647besplatni telefon
Korporativne vijesti

NO razmotrio rezultate poslovanja

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. u petak je razmotrio rezultate poslovanja u prvih devet mjeseci 2017. godine. U tom je razdoblju tvrtka ostvarila ukupne prihode od 1.450,9 milijuna kuna, ukupne rashode od 1.570,4 milijuna kuna, te je iskazala gubitak u poslovanju od 119,5 milijuna kuna ili 8,2 posto od ukupnih prihoda. Kako je istaknuto, poslovno okruženje Petrokemije d.d. u izvještajnom razdoblju karakterizirale su dvije ključne pojave: pad prodajnih cijena mineralnih gnojiva uz istovremeni rast prosječnih cijena prirodnog plina kao glavne sirovine.

Najznačajniji negativni učinak u nastanku gubitka imala je visoka nabavna cijena prirodnog plina, koja je za Petrokemiju d.d. viša oko 20 posto od konkurencije, dijelom zbog uvjeta u definiranju nabavne cijene, a dijelom i zbog izuzetno visokih troškova transporta plina, koji su među najvišima u EU. Navedeni trošak potrebno je smanjiti u budućem razdoblju aktivnom komunikacijom sa svim mjerodavnim tijelima koja odlučuju o visini naknade za transport prirodnog plina, jer je zadržavanje troška na postojećoj razini neodrživo.

U navedenim nepovoljnim uvjetima, veći gubitak spriječen je prodajom većih količina mineralnih gnojiva na domaćem tržištu i u regiji. Povećanje prodaje na domaćem tržištu u prvih devet mjeseci iznosilo je 4,7 posto, prodaja u regiji povećana je uz dodatne napore za 24 posto, dok je prodaja na udaljena tržišta, unatoč jakoj konkurenciji velikih proizvođača, povećana za 6,8 posto. Petrokemija d.d. je u prva tri tromjesečja tekuće godine ukupnu prodaju mineralnih gnojiva povećala za 12, 1 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Proizvodnja je povećana za 15,8 posto.

Dokumenti za preuzimanjePovratak