Korporativne vijesti

UPUTE ZA POSTUPANJE SA VAUČEROM MPRRR ZA KUPCE I ORGANIZATORE PROIZVODNJE KOJI PREUZIMAJU GNOJIVO OD PETROKEMIJE

1. Korisnik poticaja može u zamjenu za odluku MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA naručiti gnojivo od proizvođača Petrokemije d.d. Kutina na paritetu fco Kutina. Namjeru kupovine gnojiva korisnik potvrđuje upisivanjem broja osobne iskaznice i vlastoručnim potpisom na praznom donjem lijevom  dijelu vaučera. 2. Korisnici poticaja koji nisu do sada bili neposredni kupci Petrokemije d.d. Kutina moraju dostaviti  u Kutinu dokumente potrebne za registraciju u bazi podataka Petrokemije d.d. (naziv tvrtke tj.  OPG-a, žiro račun, OIB,  MB ili JMBG adresu sjedišta tvrtke tj. OPG-a).Minimalna količina naručenog gnojiva je 1 paleta (1250 kg) po vrsti.TELEFONI:  044 647 122, 044 647 035,  044 647 038 3. Mineralno gnojivo korisnici mogu naručiti direktno ili preko organizatora tj. trgovačke kuće. Prije isporuke korisnik poticaja ili organizator dužani su dostaviti originale vaučera u Petrokemiju d.d. kao i uplatiti razliku do ukupne vrijednosti naručenog gnojiva. 4. Vrijednost naručenog gnojiva mora biti minimalno veća od vrijednosti vaučera uključujući i PDV zaokruženo na cijelu paletu, a razlika do cijele palete unaprijed uplaćena na račun Petrokemije d.d. prema predračunu koji će Petrokemija d.d. ispostaviti korisniku ili organizatoru ukoliko se više korisnika poticaja odluči na kupovinu preko organizatora.  Organizator ispostavlja pojedinačne račune korisnicima poticaja. 5. Original zaprimljenih i potpisanih vaučera prije isporuke Petrokemija d.d. ovjerava sa pečatom. Originale računa sa dospijećem, otpremnice i kopije ovjerenih vaučera Petrokemija d.d. nakon isporuke poštom vraća  korisniku poticaja tj. organizatoru. 6. Radi razduženja korisnika vaučera Petrokemija d.d. Kutina će  Ministarstvu PRRR dostavljati: - originale ovjerenih vaučera- kopije računa- fotokopije otpremnicaSve dodatne informacije mogu se dobiti u Petrokemiji na besplatni telefon 0800 647 647, te na brojeve telefona (044) 647 - 035 i 647 - 038.

Dokumenti za preuzimanjePovratak