Korporativne vijesti

Obavijest o upisu promjena u Sudskom registru

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Trgovački sud u Zagrebu, temeljem Rješenja istoga suda pod poslovnim brojem Tt-17/39155-2 od 18.10.2017., u sudski registar ovog suda upisao odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i promjenu odredbi statuta u dioničkom društvu pod tvrtkom/nazivom Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, u registarski uložak s MBS 080004355, OIB 24503685008. 

 

Odlukom Glavne skupštine društva od 11. listopada 2017. godine, radi pokrića gubitaka iz prethodnog razdoblja i izravnavanja niže vrijednosti u svrhu saniranja društva, temeljni kapital društva smanjen je s iznosa od 386.135.400,00 kuna, za iznos od 343.231.470,00 kuna na iznos od 42.903.930,00 kuna. 

Zbog smanjenja temeljnog kapitala i smanjenja nominalnog iznosa dionice s iznosa od 30,00 kuna na iznos od 3,333 kune provedeno je spajanje tri dionice nominalne vrijednosti 3,333 kune radi obveze zaokruživanja nominalne vrijednosti dionice na iznos od 10 kuna pa je tako utvrđena pojedinačna nominalna vrijednost dionice nakon smanjenja temeljnog kapitala 10,00 kuna. Sukladno odluci Glavne skupštine od 11. listopada 2017. godine Uprava društva dužna je provesti smanjenje temeljnog kapitala.

Dokumenti za preuzimanjePovratak