Korporativne vijesti

OČEKUJE SE POTPISIVANJE DUGOROČNOG UGOVORA ZA PLIN

Nadzorni odbor Petrokemije d. d. ponovno je raspravljao o potpisivanju dugoročnog ugovora za plin s Inom. «Ta tema je stara koliko i Petrokemija, i nikada nije bila lagana», istaknuo je predsjednik Uprave Boris Mesarić. Napomenuo je kako Petrokemija prilikom potpisivanja ovog ugovora prvenstveno mora voditi računa o količinama plina, a ono što zadovoljava njene godišnje potrebe je 670 milijuna kubika. Ugovor bi se potpisao do 2011. godine. Nadzorni odbor složio se da treba inzistirati na ovoj količini plina. Nova sjednica na kojoj bi ugovor s Inom trebao biti prihvaćen dogovorena je za sljedeći utorak, ukoliko će svi elementi, a to su prvenstveno količina plina, cijena i garancije biti usuglašeni.    Nadzorni odbor Petrokemije prihvatio je izvješće o poslovanju tvrtke za 2007. godinu. «Rezultati su bolji nego što smo očekivali. Imali smo dovoljne količine plina i svih ostalih sirovina, pa smo ostvarili rekordnu proizvodnju od ukupno 1.272.223 tone gnojiva», kazao je predsjednik Uprave. To je dovelo do povećane prodaje 1, 8 posto iznad plana, a ostvarena dobit u poslovanju iznosi 78, 3 milijuna kuna. «Možemo biti zadovoljni. Za razliku od prijašnjih godina, kad smo imali gubitke, to je stvarno dobar rezultat. Danas je tvrtka zdrava, međutim postoji velika opasnost da se to brzo uruši», upozorio je Mesarić.    Govoreći o procjeni rizika na prijelazu 2007. u 2008. godinu posebno je naglašen problem povećanja cijena svih sirovina za proizvodnju gnojiva na svjetskom tržištu. Na sljedećoj sjednici Nadzorni odbor stoga očekuje informaciju o trenutnoj situaciji, s naglaskom na nužno povećanje cijena mineralnih gnojiva. «Daljnje zadržavanje postojećih cijena vodi nas, s obzirom na rast cijena sirovina, a posebno fosfata, u gubitke», zaključio je predsjednik Uprave Petrokemije. Nadzorni odbor jednoglasno je prihvatio izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća tvrtke za 2007. godinu. «Po našem mišljenju, financijski izvještaji prikazuju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2007. godine, te njegove financijske uspješnosti i njegovih novčanih tijekova za tada završenu godinu u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u RH», istaknula je Nives Hižar – Franković, ovlašteni revizor.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak