Korporativne vijesti

Dodatni rok za proces dubinskog snimanja

Nastavno na javno objavljeni Poziv za dostavu obvezujućih ponuda u dokapitalizaciji Petrokemije d.d. Društvo je do roka iskazanog u Pozivu 22.9.2017. zaprimilo obvezujuće ponude nekoliko zainteresiranih ponuđača. Ponude potencijalnih investitora su dostavljene u Centar za restrukturiranje i prodaju i Ministarstvo državne imovine na daljnji postupak. Temeljem suglasnosti Nadzornog odbora i Centra za restrukturiranje i prodaju Društvo će u periodu od 4. do 23. listopada 2017. omogućiti provođenje dodatnog procesa dubinskog snimanja za potencijalne strateške i investicijske ulagače koji su predali ponude za sudjelovanjem u dokapitalizaciji unutar procesa restrukturiranja Petrokemije.

Dokumenti za preuzimanjePovratak