Korporativne vijesti

Provedba projekta energetske učinkovitosti

Nastavno na Ugovor o izvedbi projekta energetske učinkovitosti "Modernizacija sustava elektromotornih pogona na postrojenjima Vode - 2, Energana i Crpna stanica Pakra te modernizacija dijela sustava vanjske rasvjete" potpisan između Petrokemije d.d. i HEP ESCO d.o.o., svi spomenuti projekti uspješno su realizirani prema planu. Cjelokupni postupak koji je obuhvaćao modernizaciju navedenih sustava od izrade studija izvodljivosti preko glavnih projekata, pa do postavljanja opreme i puštanja u rad proveden je vlastitim znanjem od strane stručnjaka Petrokemije d.d. i HEP ESCO-a d.o.o. 

 

Ovim investicijama u mjere energetske učinkovitosti postižu se uštede u potrošnji električne energije od oko 3,4 GWh godišnje, uz period povrata investicije od dvije godine.

Pored modernizacije elektromotornih pogona i rasvjete uspostavljeno je i daljinsko očitovanje energenata te instaliran i ESCO Monitor®, kao podrška pri uvođenju sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001. ESCO Monitor® je računalno poslovni sustav za gospodarenje energijom koji omogućava uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije. 

Realizacijom projekata energetske učinkovitosti Petrokemija d.d. dokazuje slijedivost osnovnih principa sukladno uspješno uvedenom sustavu upravljanja energijom ISO 50001 te će na osnovu istih nastaviti s provedbom svih ostalih planiranih investicija u cilju daljnjeg smanjenja utroška energije.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak