Korporativne vijesti

Rješenje Trgovačkog suda

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Trgovački sud u Zagrebu, temeljem Rješenja istoga suda pod poslovnim brojem Tt-17/35177-2 objavio upis promjene predmeta poslovanja - djelatnosti, odredbi Izjave o osnivanju i povećanje temeljnog kapitala, u društvu s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom PETROKEMIJA AGRO TRADE d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, u registarski uložak s MBS 080985686, OIB 09211081279.

 

Temeljni kapital PETROKEMIJA AGRO TRADE društva s ograničenom odgovornošću povećanjem iznosa postojećeg temeljnog uloga jedinog člana – osnivača Petrokemije d.d., tvornice gnojiva povećan je s 20.000,00 kuna za iznos od 5.245.600,00 kuna na iznos od 5.265.600,00 kuna. Osnivač društva Petrokemija d.d. je povećanje temeljnog kapitala izvršio ulaganjem stvari sukladno Elaboratu o procjeni vrijednosti nekretnina – u naravi zemljište deponije fosfogipsa i zemljište deponije neutralizacije procesnih voda s pripadajućom opremom.

Dokumenti za preuzimanjePovratak