Korporativne vijesti

Produženje postupka provođenja dubinske analize i postupka za prikupljanje obvezujućih ponuda u procesu dokapitalizacije

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. je na sjednici održanoj 5. srpnja 2017. dao suglasnost Upravi za provođenje postupka dubinske analize Petrokemije i otvaranje sobe za pregled podataka sukladno utvrđenim listama podataka i unaprijed potpisanim ugovorima o povjerljivosti podataka. Dubinska analiza bila je predviđena u periodu od 10.7. do 15.8.2017.

Nakon završetka procesa dubinskog snimanja zainteresirani investitori trebali su dostaviti obvezujuće ponude sukladno Programu restrukturiranja Petrokemije d.d. – Konkretizacija prijedloga koncepta restrukturiranja dokapitalizacijom uz privatnog investitora koji je sastavni dio dokumentacije u postupku dubinskog snimanja, do 1. rujna 2017.  

Budući da je dio potencijalnih investitora zatražio produženje rokova za proces dubinske analize, Uprava je uz prethodnu suglasnost NO donijela Odluku o objavi produženja postupka provođenja dubinske analize Petrokemije d.d. do 31.8.2017. te za prikupljanje obvezujućih ponuda u procesu dokapitalizacije do 22.9.2017.

Ova promjena roka objavljena je na internetskim stranicama ZSE, Petrokemije d.d., CERP-a, HANFE i Hine.    

Dokumenti za preuzimanjePovratak