Korporativne vijesti

Informacija o završenom Javnom pozivu

Nastavno na javno objavljeni Poziv za indikativno iskazivanje interesa u dokapitalizaciji Petrokemije d.d. Društvo je do roka iskazanog u Pozivu i obavijesti o produženju roka za ponude zaprimilo ponude zainteresiranih ponuđača. Ponude potencijalnih investitora će nakon obrade biti prezentirane Nadzornom odboru Društva kao i Ministarstvu državne imovine i Centru za restrukturiranje i prodaju kao predstavnicima većinskog vlasnika, a o daljnjim koracima u procesu izvijestiti ćemo javnost.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak