Korporativne vijesti

Izmjena roka i načina dostave Pisma namjere

Uprava Petrokemije, d.d. je temeljem prethodne suglasnosti NO, nastavno na Poziv za indikativno iskazivanje interesa u dokapitalizaciji Petrokemije, d.d. koji je javno objavljen 5.6.2017.godine,donijela Odluku o objavi izmjene roka za dostavu Pisma namjere, koji je istaknut u predmetnom Pozivu.

Temeljem navedenog produžuje se rok za dostavu Pisma namjere kojim se zainteresirani investitori očituju na Poziv za indikativno iskazivanje interesa u dokapitalizaciji Petrokemije, d.d. tako da je rok za dostavu Pisma namjere  30.6.2017. do 15,00 sati. Pismo namjere može se dostaviti osobno / fizički na adresi Aleja Vukovar 4, Kutina, ili na e-mail adresu: uprava@petrokemija.hr uz obaveznu dostavu i poštom na navedenu adresu.

U ostalom dijelu Poziv za indikativno iskazivanje interesa u dokapitalizaciji Petrokemije, d.d., kako je ranije objavljeno, ostaje sadržajno nepromijenjen. Ova promjena roka objavljena je na internetskim stranicama ZSE, Petrokemije,d.d., CERP-a, HANFE i Hine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak