Korporativne vijesti

Održana Glavna skupština Društva

Petrokemija d.d. održala je danas u sjedištu Društva sjednicu Glavne skupštine, na kojoj je bilo prisutno 10.973.586 glasova ili 85,26 % od ukupno 12.871.180 glasova. Na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke: 

Odluka o pokriću gubitaka Društva (točka 4. Dnevnog reda) 
Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave (točka 5.A Dnevnog reda)
Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora (točka 5.B Dnevnog reda)
Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu (točka 6. Dnevnog reda) 

sukladno prijedlozima odluka objavljenim uz Poziv na navedenu Glavnu skupštinu objavljen 28.4.2017. na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Petrokemije d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te na Sudskom registru 29.4.2017.

Dokumenti za preuzimanjePovratak