Korporativne vijesti

Obavijest o pokretanju postrojenja

Sutra, 2. lipnja 2017., u jutarnjim će satima započeti s radom Linija 2 na Postrojenju za proizvodnju dušične kiseline – 1 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak