Korporativne vijesti

Obavijest o zastoju i pokretanju postrojenja

Danas (19. svibnja 2017.) uslijed kvara zaustavljena je Linija 1 na Postrojenju za proizvodnju dušične kiseline 1 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. Tijekom dana, nakon što se kvar sanira, uslijedit će start ovog postrojenja. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak