Korporativne vijesti

ULAGANJA U ZAŠTITU OKOLIŠA

Na Postrojenju za proizvodnju amonijaka u Petrokemiji izvršena je ugradnja jedinice za izdvajanje amonijaka i vodika iz ispusnih plinova sintezne sekcije. Jedinica je u probni rad puštena prošlog vikenda, a od danas radi punim kapacitetom. Vrijednost investicije iznosi 18, 5 milijuna kuna. Ugradnjom postrojenja za izdvajanje amonijaka i vodika vrijedne komponente otpadnog sinteznog plina više neće ići na spaljivanje nego će se vratiti u proces proizvodnje. Time će se emisija dušikovih oksida smanjiti za 60 posto, proizvodnja amonijaka će se povećati za 2, 6 posto, a za 1, 6 posto povećat će se i energetska učinkovitost postrojenja. Realizacijom ovog projekta smanjit će se emisija dušikovih oksida ispod zakonske granice koja počinje važiti 2016. godine.Bez obzira na svjetsku ekonomsku krizu i recesiju naša tvrtka će nastaviti s ulaganjima u zaštitu okoliša. Tako je planom investicija za 2009. godinu predviđena realizacija projekta apsorpcije plinova sekcije reaktora na postrojenju NPK - 1, vrijednog 10 milijuna kuna, te smanjenje emisije dušikovih oksida na Dušičnoj kiselini 1, za što će tvrtka izdvojiti 11 milijuna kuna. U planu su i dva manja projekta, zamjena reducir stanice na Energani koja je u funkciji zaštite od buke, te izgradnja prihvatnog bazena za neutralizaciju na postrojenju Fosforna kiselina, kao i izrada baznih projekata i kupovina licence za optimizaciju procesa postrojenja Urea i apsorpciju plinova sekcije granulacije na postrojenju NPK – 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak