Korporativne vijesti

Obavijest o dopremi gline

Na Postrojenju za proizvodnju glinarskih proizvoda, dodataka stočnoj hrani i tekućih gnojiva, u okviru Petrokemije d.d. i na lokaciji Sisačka ulica 24, u razdoblju od 21. do 24. listopada 2019. odvijat će se radovi na dopremi bentonitne gline.

Pročitaj više

Obavijest o startu Postrojenja DUKI 2

U nedjelju (6. listopada 2019.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitaj više

Obavijest o obustavi rada Postrojenja DUKI 2

Danas (28. rujna 2019.) će zbog tehničkog kvara u prijepodnevnim satima uslijediti obustava rada Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitaj više

Obavijest o startu postrojenja DUKI 2

Tijekom dana (21. rujna 2019.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 2 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitaj više

Obavijest o startu Postrojenja Urea 2

Tijekom dana (13. rujna 2019.) uslijedit će start Postrojenja za proizvodnju uree u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitaj više

Obavijest o startu postrojenja Amonijak i Urea

U vremenu od  8. rujna do 11. rujna 2019. uslijedit će start postrojenja za proizvodnju amonijaka i uree u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitaj više

Obavijest o obustavi Postrojenja za proizvodnju amonijaka

Zbog tehničkog kvara Postrojenje za proizvodnju amonijaka je u obustavi koja će trajati 4. i 5. rujna.

Pročitaj više

Obavijest o startu Postrojenja Urea

Danas (28. kolovoza 2019.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju Uree, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.

Pročitaj više