Osnovni podaci

Petrokemija proizvodi mineralna gnojiva uporabom prirodnih mineralnih sirovina, prirodnog plina, atmosferskog dušika i kisika. Iz ovih sirovina se odgovarajućim tehnološkim postupcima proizvode bazne kemikalije, a potom mineralna gnojiva. Prema sastavu, gnojiva se određuju kao jedinična i složena, odnosno kompleksna i miješana, a prema agregatnom stanju kao kruta (granulirana i prilirana) i tekuća.

  •  
  • Aleja Vukovar 4, 44320 KUTINA
  • OIB 24503685008 MBS 080004355
  • žiro-račun: 2340009 -1100121912 kod Privredne banke Zagreb d.d.
  • IBAN HR45 2340 0091 1001 2191 2 SWIFT:PBZGHR2X