Sigurnost - naš prioritet
  • Upravljamo sustavom sigurnosti i zaštitom zdravlja,  stalno ga poboljšavamo te tako postižemo sigurne uvjete rada za zaposlenike, dobavljače, posjetitelje, imovinu, te sigurnost okruženja.
  • Visok stupanj sigurnosti ostvarujemo uspostavljenim sustavom upravljanja sigurnošću koji uključuje najvišu razinu zaštite zdravlja i sigurnosti i predstavlja jedan od prioriteta Društva - Politika sigurnosti.
  • Održavamo sustav sigurnosti utvrđivanjem rizika radnih procesa i stalnim nadzorom. Za to osposobljavamo zaposlenike na svim razinama uz redovito održavanje procesne i kontrolne opreme.
  • Analiziramo sve incidente i donosimo mjere kako se više ne bi ponovili.
  • Posebnu pažnju posvećujemo procjenama rizika velikih nesreća i njihovim posljedicama koristeći najbolje programske alate i sukladno tome planiramo snage i sredstva zaštite.

 

Kako se zaštiti od amonijaka