Zaštita okoliša

Petrokemija d.d. započela je izgradnju sustava zaštite okoliša u ranim sedamdesetim godinama i stalno ga nadograđuje i poboljšava. Ovakvo opredjeljenje tvrtke rezultiralo je uspješnom uspostavom Sustava upravljanja okolišem sukladno međunarodnoj normi ISO 14001. Sustav upravljanja okolišem certificiran je 2004.g. od strane Lloyd's Register, a u 2006. g. je uspješno provedena druga potvrdna prosudba sustava. Djelovanje u području zaštite okoliša provodi se dokumentiranim sustavom putem organizacijske strukture od Uprave do svakog zaposlenog koji radi za i u ime Petrokemije i uz pomoć stručnih službi.

 

Skrb o okolišu ugrađena je u poslovnu politiku Petrokemije. Stalno unapređenje Sustava upravljanja okolišem provodi se sukladno usvojenim programima s ciljem sprečavanja i smanjenja onečišćavanja okoliša i udovoljenja zakonski propisanim zahtjevima.

 

Da bi smanjili nepovoljan utjecaj na okoliš brinemo o našim proizvodima u cijelom životnom ciklusu: od izbora kvalitetnijih sirovina, preko unapređenja proizvodnih procesa, skladištenja, pakiranja i distribucije, pa do pružanja stručne pomoći korisnicima za pravilnu uporabu naših proizvoda. Nadziremo svoje proizvodne procese i procjenjujemo njihov učinak i poboljšanja u odnosu na visoko postavljene standarde. Kakvoću zraka pratimo mjerenjem koncentracije 7 onečišćenja na 6 mjernih postaja u gradu Kutina. Poseban značaj poklanja se kakvoći otpadnih voda i proizvodnom otpadu koji se selektivno sakuplja uz iskorištavanja vrijednih svojstava i/ili kontrolirano zbrinjava na propisani način. S ciljem što učinkovitijeg djelovanja u sustavu zaštite okoliša surađujemo sa stručnim i znanstvenim ustanovama.

 

Kao rezultat poduzimanja mjera zaštite okoliša u Petrokemiji prisutno je stalno poboljšanje kakvoće otpadnih voda i zraka naselja O utjecaju djelatnosti Petrokemije na okoliš izvješćujemo tijela državne uprave i javnost. U stalnom unapređenju zaštite okoliša nastojimo udovoljiti zahtjevima svjetskih normi iz područja upravljanja okolišem.