DRUŠTVENA ZAJEDNICA - naša odgovornost
  • Sudjelujemo u donacijama i sponzorstvima - podržavamo kulturne događaje, izgradnju i uređenje vjerskih objekata, aktivnosti sportskih i drugih udruga.
  • Surađujemo s poljoprivrednim školama, podržavamo projekte eko-škola i mentorstvo učenika strukovnih škola.
  • Društvu izdvajamo značajna financijska sredstva (porezi, doprinosi, članarine, naknade, carine).
  • Sponzori smo mnogih tradicionalnih priredbi i događanja u gradu i okolici.
  • Našu javnost redovito i transparentno obavještavamo o svim događajima značajnim za život ove kompanije u lokalnoj sredini.