DONACIJE I SPONZORSTVA

Više od 50 godina Petrokemija d.d. značajan je čimbenik u razvoju hrvatskoga gospodarstva. U skladu s tim statusom već dugi niz godina sudjelujemo na podizanju standarda i općenito kulture življenja u Republici Hrvatskoj te posebno gradu Kutini koji je postao regionalno gospodarsko središte.
Uključeni smo u rad škola, pogotovo poljoprivrednih i to diljem Hrvatske, s kojima zajednički postavljamo pokuse na različitim kulturama. Podupiremo i nagrađujemo trud učenika koji ostvaruju uspjehe na raznim natjecanjima u znanju te pomažemo njihove projekte.
Kao tvrtka kojoj je stalo do okoline u kojoj djeluje, sudjelovali smo u brojnim kulturnim, sportskim, ekološkim, humanitarnim i ostalim projektima važnima za našu lokalnu zajednicu i šire.

 

Područja društvenih djelatnosti koja ćemo donirati i sponzorirati s ciljem unapređenja kvalitete života i opće društvene koristi su:
 - projekti povezani s poljoprivredom
 - znanost
 - odgoj i obrazovanje
 - sport
 - zaštita okoliša
 - humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava
 - umjetnost, kultura i kulturna baština

 

Kriteriji za odabir i dodjelu donacija (osim za zdravstvene potrebe), kao i sponzoriranje projekata, su kvaliteta projekta i posredna i neposredna korist za društvenu zajednicu.
 

Donacije
Natječaj za donacije objavljuje se jedanput godišnje.


Formalni uvjeti natječaja i način prijave

Prijava na natječaj se vrši dostavom popunjenog obrasca „Zahtjev za donacijom“ i pripadajuće dokumentacije isključivo putem elektroničke pošte na adresu: donacije@petrokemija.hr . Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:
 

Petrokemija d.d., Ured Uprave – za donacije, Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina


Obvezni dokumenti i obrasci za prijavu:

 - Zahtjev za donaciju
 - Preslika izvatka iz Registra udruga i Preslika izvatka iz Registra neprofitnih organizacija


Detaljno o pravilima za dodjelu donacija pročitajte u Pravilniku o donacijama i sponzorstvima.


Sponzorstva
Zahtjevi za sponzorstva zaprimaju se tijekom cijele godine, a zahtjev je potrebno poslati u pravilu najmanje 60 dana prije planiranog datuma održavanja događaja ili pokretanja projekta i to obavezno na obrascu za sponzorstvo.
Ukoliko ste u mogućnosti obrascu priložite i dodatnu dokumentaciju.

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu šaljite isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: sponzorstva@petrokemija.hr Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:
Petrokemija d.d.
Ured Uprave – za sponzorstva
Aleja Vukovar 4
44320 Kutina

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured Uprave na e-adresu sponzorstva@petrokemija.hr ili na telefon 044 647 270 od 10 do 14 sati.