KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA

Kodeks poslovnog ponašanja Petrokemije d.d.

Više

POVJERLJIVA OSOBA

 

Više

POVJERENIK ZA ETIKU

Povjerenik za etiku Petrokemije d.d.

Više