KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA

Kodeks poslovnog ponašanja Petrokemije d.d.

Više

OSOBA ZA NEPRAVILNOSTI

Osoba za nepravilnosti Petrokemije d.d.

Više

POVJERENIK ZA ETIKU

Povjerenik za etiku Petrokemije d.d.

Više