VIJESTI ZA INVESTITORE

Postupak likvidacije društva kceri u Novom Sadu


Nastavno na vijest objavljenu 29.7.2019. o suglasnosti Nadzornog odbora na donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije društva kceri Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Društvo je zaprimilo obavijest Agencije za privredne registre Republike Srbije, Registra privrednih subjekata da je usvojena registracijska prijava pokretanja postupka likvidacije poduzeca Petrokemija d.o.o. Novi Sad punim nazivom Preduzece za trgovinu i usluge export-import Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Ilije Ognjenovica 28, Novi Sad, maticni broj 08754608, PIB: 100277699.

Dokumenti za preuzimanjePovratak