VIJESTI ZA INVESTITORE

Održana sjednica Nadzornog odbora

 

U sklopu procesa optimizacije poslovnih procesa u Društvu i Grupi Petrokemija, Nadzorni odbor Petrokemije d.d. je na sjednici održanoj 26.7.2019. dao prethodnu suglasnost Upravi za poduzimanje svih potrebnih radnji za osnivanje trgovačkih društava: Tvornica paleta Kutina d.o.o. i Tvornica gline Kutina d.o.o. Osnivanje navedenih društava dio je postupka restrukturiranja Društva koje ima za cilj na novoosnovana društva prenijeti određene gospodarske djelatnosti koje ne predstavljaju temeljnu djelatnost Društva.
Nadzorni odbor je na istoj sjednici dao prethodnu suglasnost Upravi na donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije društva kćeri Petrokemija d.o.o. Novi Sad – punim nazivom Preduzeće za trgovinu i usluge export-import Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Ilije Ognjenovića 28, Novi Sad, matični broj 08754608, PIB: 100277699). Odluku je Uprava Petrokemije u funkciji Skupštine Petrokemije d.o.o. Novi Sad donijela na danas održanoj sjednici.
Postupak likvidacije nad Društvom se otvara na dan registracije i objavljivanja odluke pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije.

Dokumenti za preuzimanjePovratak