VIJESTI ZA INVESTITORE

Imenovanje člana Nadzornog odbora

Gospodinu Željku Klausu, predstavniku radnika u Nadzornom odboru Petrokemije d.d. ističe mandat dana 30.7.2019.
Radničko vijeće koje djeluje u trgovačkom društvu Petrokemija d.d. sukladno ovlastima iz članka 164. Zakona o radu i sukladno članku 26. Poslovnika o radu Radničkog vijeća u Petrokemiji d.d. na 19. sjednici održanoj 18.7.2019. godine donijelo je odluku o imenovanju Željka Klausa, Husain, Petra Zrinskog 31, 44320 Kutina, OIB 86607606361, za člana Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. Kutina u svojstvu predstavnika radnika, na mandat od 4 (četiri) godine. Mandat imenovanog člana započinje 31.7.2019. godine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak